W tym dziale prezentujemy serię artykułów na temat bohatera naszego hufca – wigierczyków. Zachęcamy do zapoznania się z nimi, ponieważ dla wspólnoty naszego hufca wigierczycy stanowią zbiór ponadczasowych wartości i wzorców do naśladowania.

Uchwała Zjazdu Nadzwyczajnego Hufca Warszawa Praga Północ w sprawie wyboru bohatera hufca

Zjazd Nadzwyczajny Hufca ZHP Warszawa Praga Północ zwołany w dniu 11 grudnia 2005 r., po przeprowadzeniu w hufcu prawie dwuletnich działań: 
- inspirujących drużyny i szczepy hufca do pracy z ich bohaterami i upowszechniających różnorodne formy tej pracy,
- pobudzających patriotyzm lokalny i większą identyfikację zuchów, harcerzy, harcerzy starszych, wędrowników, instruktorów i starszyzny harcerskiej z Pragą, 
- ustalających zestaw cech dobrego harcerskiego bohatera, 
- promujących mniej i bardziej znane postacie, spełniające te cechy i mogące stać się w przyszłości bohaterami gromad, drużyn i szczepów hufca, 
z pełną świadomością tego, że wybrany bohater zbiorowy będzie kojarzony z naszym hufcem przez wiele lat i będziemy go stawiać za wzór sobie i swoim podopiecznym: zuchom, harcerzom, wędrownikom i instruktorom

postanawia:

We wstępie do swojego artykułu, opublikowanego w piśmie „Harcerstwo” w 1948 roku, dh. hm. Henryk Wechsler pisze, że rozpoczynając pisać o Wigrach i Wigierczykach jest się w sytuacji mówiącego ślepemu o kolorach. Takie porównanie głównie wynika z tego, że sprawa Wigier to zagadnienie tradycji i atmosfery. Może się więc rodzić pytanie, dlaczego za pisanie tego artykułu bierze się ktoś, kto Wigry zna tylko z opowieści? Odpowiedź wydaje mi się prosta, ponieważ sami one bliskie, bo doskonale sobie zdaję sprawę z tego, co mogli odczuwać harcerze przebywający w tamtym terenie i na koniec jestem z Ruchu, który kultywuje tradycje puszczańskie.

Wigierczycy

W latach trzydziestych nasilił się spór między instruktorami o nachyleniu narodowym i piłsudczykowskim. Gdy w 1926 r. właśnie piłsudczycy zdobyli władzę w kraju, wysforowali się także na czoło w ZHP, promując wychowanie propaństwowe, którym starali się zastąpić wychowanie katolicko-narodowe, dominujące do roku 1926, gdy na czele harcerstwa męskiego stali tacy ludzie jak Stanisław Sedlaczek, pierwszy naczelnik Organizacji Harcerzy ZHP. Walka polityczna w ZHP narastała, w miarę jak coraz bardziej wiązano ZHP z państwem i jego aparatem urzędniczym, co prowadziło do częściowej utraty samodzielności organizacyjnej i swobody wyboru dróg ideowych.

Od 1924 w Chorągwi Warszawskiej Harcerzy funkcjonował silny ośrodek kształcenia instruktorów, kładący nacisk na wychowanie puszczańskie. Kluczowym elementem kursów instruktorskich były obozy organizowane w dzikiej puszczy nad mazurskim jeziorem Wigry. Siła oddziaływania na młodych instruktorów była tak wielka, że wigierczycy tworzyli nieformalne środowisko i utrzymywali bliskie kontakty w wiele lat po zakończeniu kursu.

Jednym z inicjatorów szkoły wigierskiej był hm. Władysław Ludwig.

O tradycji i kursach wigierskich

Rozumiem, że rozpoczynając pisać o Wigrach i wigierczykach jestem w sytuacji mówiącego ślepemu o kolorach. Nie dlatego, abym uważał, że niewigierczyk jest synonimem ślepego, albo, że piękno barw można było poznać tylko nad Wigrami. Nie, wcale tego nie myślę. Jeżeli tak napisałem, to dlatego, że w przeważanym stopniu zagadnienie Wigier to zagadnienie tradycji i atmosfery. I dużej sztuki trzeba, aby przedstawić je komuś, kto tej tradycji nie zna i atmosfery nie przeżył.

Dlaczego więc piszę o tym? Przede wszystkim, aby choć nieudolnie udostępnić wszystkim to, co osiągnęły Wigry. Wydaje się szczególnie ważne, aby w czasach rozproszenia chwytać każdą nić wiążącą i rozdmuchiwać każdą iskrę w skupiające ogniska. Po drugie, dlatego, aby nawiązać do znanej już czytelnikom „Harcerstwa” działalności konspiracyjnej i powstańczej Wigierczyków i pokazać, skąd się wywodzą ludzie, którzy ją prowadzili.

Batalion AK "Wigry" w Powstaniu Warszawskim

Gdy wybuchło Powstanie Warszawskie, w walkach na ulicach stolicy wzięli udział członkowie harcerskiego Batalionu „Wigry” - wigierczycy, bohaterowie naszego hufca. 

W wyniku naboru ochotników i szkolenia "Wigry" uformowały (do lipca 1944) trzy kompanie („Witold”, „Czesław”, „Edward”), plutony specjalistyczne: sanitarno-łącznościowy kobiet (Szpital Ujazdowski), zwiadowczy (na terenie Majdanka), dywersyjny „Sekda” (Kielecczyzna) i patrol sanitarny kompanii „Edward” (kobiety). W lipcu 1944 r. stan liczebny batalionu wynosił około 500 żołnierzy.

Hm. Władysław Ludwig – wódz wigierczyków

Harcmistrz Władysław Ludwig należy do tych postaci, które z harcerstwem związały się w wieku dziecięcym, poświęciły mu swoją młodość i wiek dojrzały, a śmiercią na polu chwały ukoronowały swą służbę.

Urodził się w 1902 roku w Warszawie. Do harcerstwa wstąpił już w 1913 roku w Zakopanem. Swoje pierwsze harcerskie kroki stawiał w drużynie prowadzonej przez samego Andrzeja Małkowskiego. O tym fakcie możemy przeczytać w książce Aleksandra Kamińskiego o Andrzeju Małkowskim, „który na jednej z pierwszych zbiórek zwrócił był uwagę na żywego i przewodzącego innym chłopca”.

Eugeniusz Konopacki „Trzaska” – harcmistrz, 1906-1954, pseudonimy: Gustaw, Gustaw Trzaska, Trzaska. Po wojnie używał nazwiska Trzaska-Konopacki. Oficer rezerwy artylerii WP; podporucznik [1935], porucznik [11 XI 1943], kapitan 18 VIII 1944].

Urodzony 11 I 1906 w majątku rodziców Werba, powiat Włodzimierz Wołyński (obecnie Ukraina), syn Antoniego Mariana, wyższego oficera armii rosyjskiej, i Anieli Gasztold. Uczył się w rosyjskim gimnazjum w Żytomierzu, od 1919 w gimnazjum w Chyrowie, a od 1924 w Gimnazjum Państwowym im. Juliusza Słowackiego w Kowlu i tam w maju 1927 otrzymał świadectwo dojrzałości. Następnie krótko studiował na Wydziale Rolniczym SGGW w Warszawie, a w 1929 przeniósł się na Wydział Prawa Uniwersytetu Warszawskiego.

Do góry

ROHiS

banerziel2

Dyrektywa o prywatności i łączności elektronicznej UE

Ta witryna używa ciesteczek. Dzięki nim witryna ma pełną funkcjonalność i przewidziane udogodnienia. Używając tej strony wyrażasz zgodę na zapisywanie ciasteczek na twoim komputerze.

Zobacz dokument: Dyrektywa o prywatności i łączności elektronicznej UE

Zablokowałeś/-aś ciasteczka. Możesz zmienić tę decyzję.

Zezwoliłeś/-aś na zapisywanie ciesteczek na swoim komputerze. Możesz cofnąć tę decyzję.