Gdzie wróble żyrafie włażą na głowę

park praski mini

Park Praski, zaprojektowany przez Jana Dobrowolskiego powstał na obszarze 19 ha na miejscu dawnych fortyfikacji napoleońskich. Zajmuje północną stronę alei „Solidarności” i placu Weteranów 1863 roku, od Wisły aż po ul. Jagiellońską. Jedna z jego alejek nosi imię byłego drużynowego 83 WDH.

Harcmistrz Władysław Ludwig należy do tych postaci, które z harcerstwem związały się w wieku dziecięcym, poświęciły mu swoją młodość i wiek dojrzały, a śmiercią na polu chwały ukoronowały swą służbę.

Urodził się w 1902 roku w Warszawie. Do harcerstwa wstąpił już w 1913 roku w Zakopanem. Swoje pierwsze harcerskie kroki stawiał w drużynie prowadzonej przez samego Andrzeja Małkowskiego. O tym fakcie możemy przeczytać w książce Aleksandra Kamińskiego o Andrzeju Małkowskim, „który na jednej z pierwszych zbiórek zwrócił był uwagę na żywego i przewodzącego innym chłopca”.

Wigierczycy

W latach trzydziestych nasilił się spór między instruktorami o nachyleniu narodowym i piłsudczykowskim. Gdy w 1926 r. właśnie piłsudczycy zdobyli władzę w kraju, wysforowali się także na czoło w ZHP, promując wychowanie propaństwowe, którym starali się zastąpić wychowanie katolicko-narodowe, dominujące do roku 1926, gdy na czele harcerstwa męskiego stali tacy ludzie jak Stanisław Sedlaczek, pierwszy naczelnik Organizacji Harcerzy ZHP. Walka polityczna w ZHP narastała, w miarę jak coraz bardziej wiązano ZHP z państwem i jego aparatem urzędniczym, co prowadziło do częściowej utraty samodzielności organizacyjnej i swobody wyboru dróg ideowych.

Od 1924 w Chorągwi Warszawskiej Harcerzy funkcjonował silny ośrodek kształcenia instruktorów, kładący nacisk na wychowanie puszczańskie. Kluczowym elementem kursów instruktorskich były obozy organizowane w dzikiej puszczy nad mazurskim jeziorem Wigry. Siła oddziaływania na młodych instruktorów była tak wielka, że wigierczycy tworzyli nieformalne środowisko i utrzymywali bliskie kontakty w wiele lat po zakończeniu kursu.

Jednym z inicjatorów szkoły wigierskiej był hm. Władysław Ludwig.

Uchwała Zjazdu Nadzwyczajnego Hufca Warszawa Praga Północ w sprawie wyboru bohatera hufca

Zjazd Nadzwyczajny Hufca ZHP Warszawa Praga Północ zwołany w dniu 11 grudnia 2005 r., po przeprowadzeniu w hufcu prawie dwuletnich działań: 
- inspirujących drużyny i szczepy hufca do pracy z ich bohaterami i upowszechniających różnorodne formy tej pracy,
- pobudzających patriotyzm lokalny i większą identyfikację zuchów, harcerzy, harcerzy starszych, wędrowników, instruktorów i starszyzny harcerskiej z Pragą, 
- ustalających zestaw cech dobrego harcerskiego bohatera, 
- promujących mniej i bardziej znane postacie, spełniające te cechy i mogące stać się w przyszłości bohaterami gromad, drużyn i szczepów hufca, 
z pełną świadomością tego, że wybrany bohater zbiorowy będzie kojarzony z naszym hufcem przez wiele lat i będziemy go stawiać za wzór sobie i swoim podopiecznym: zuchom, harcerzom, wędrownikom i instruktorom

postanawia:

Do góry

ROHiS

banerziel2

Dyrektywa o prywatności i łączności elektronicznej UE

Ta witryna używa ciesteczek. Dzięki nim witryna ma pełną funkcjonalność i przewidziane udogodnienia. Używając tej strony wyrażasz zgodę na zapisywanie ciasteczek na twoim komputerze.

Zobacz dokument: Dyrektywa o prywatności i łączności elektronicznej UE

Zablokowałeś/-aś ciasteczka. Możesz zmienić tę decyzję.

Zezwoliłeś/-aś na zapisywanie ciesteczek na swoim komputerze. Możesz cofnąć tę decyzję.